Verwijzen

Cliënten hebben een schriftelijke verwijsbrief nodig van de huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts, wil men in aanmerking kunnen komen voor een behandeling in de gb-ggz onder de Zorgverzekeringswet. De praktijk heeft geen contracten met verzekeraars, dus u kunt clienten van alle zorgverzekeraars verwijzen. Zie voor meer informatie over vergoedingen zonder contracten Kosten & vergoedingen. Over het algemeen wordt 65% tot 100% vergoed.

Informatie die in de verwijsbrief niet mag ontbreken is: persoonlijke gegevens van de cliënt, verwijzing voor Generalistische basis GGZ, voorlopige diagnose, vraagstelling, AGB-code van de verwijzer en de datum van verwijzing (NB: deze dient vóór de eerste behandeldatum te liggen).

Zie verder de Checklist verwijsbrief voor meer informatie.

Verwijzers kunnen gemakkelijk digitaal verwijzen via ZorgDomein.

Behandeltrajecten Psychologie- & Coachingspraktijk Cieraad

Psychologie- & Coachingspraktijk Cieraad biedt uitsluitend behandelingstrajecten binnen de generalistische basis-ggz (gb-ggz) aan. De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor cliënten met lichte tot matige psychische problemen. De problematiek is veelal enkelvoudig en laag complex. De zorg is vaak kortdurend en klachtgericht. Afhankelijk van de ernst van de problematiek en de complexiteit wordt een behandeltraject bij de praktijk aangeboden. Naar aanleiding van de diagnostiek zal een behandelplan met de cliënt worden opgesteld waarin het voorgestelde behandeltraject wordt besproken. De behandeling geschiedt conform de NZA-richtlijnen.

Consultatie – vooroverleg

Psychologie- & Coachingspraktijk Cieraad is vanzelfsprekend bereikbaar voor vragen of consultatie / overleg over een mogelijke verwijzing of aanmelding van een cliënt. Overleg kan telefonisch via 06-11841443 of via het contactformulier . Gedurende behandelgesprekken staat de telefoon op voicemail. Indien u uw naam en telefoonnummer inspreekt, wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. Via het contactformulier kunt u (zonder specifieke gegevens van de cliënt te noemen) overleg aanvragen, dan zal zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen.

Contra-indicaties voor aanmelding bij Psychologie- & Coachingspraktijk Cieraad

Psychologie- & Coachingspraktijk Cieraad is een praktijk voor ambulante basis geestelijke gezondheidszorg en heeft daarom geen behandelvormen voor bijvoorbeeld: suïcidaliteit, verslaving als primaire diagnose, acute psychotische toestandsbeelden, ernstig agressief gedrag, en ernstig antisociaal gedrag. De praktijk heeft geen 24/7 bereikbaarheid. Mocht u twijfelen over een verwijzing/casus, neem dan vooral contact op met de praktijk. We denken graag met u mee.