Aanmelding 

 

Als u in aanmerking wilt komen voor vergoeding door de zorgverzekering, moet u zijn verwezen door een huisarts, medisch specialist (zie hier voor welke informatie in de verwijsbrief moet staan). U kunt zich al wel via deze website aanmelden. Er wordt dan contact met u opgenomen om uw aanmelding door te nemen en een afspraak in te plannen.

 

Diagnostiek

 

Na aanmelding vindt er een eerste gesprek (intakegesprek) plaats. In dit eerste gesprek zullen uw klachten worden besproken en de reden van aanmelding. Ook zal in dit eerste gesprek de achtergrond van uw klachten worden besproken en zal een hulpvraag worden geformuleerd: wat wilt u bereiken met de behandeling? Aan het einde van het gesprek zal in overleg met u besproken worden of behandeling bij Psychologie- & Coachingspraktijk Cieraad passend is. Er zullen dan één of meerdere vervolgafspraken gemaakt worden.  Mocht de behandeling bij de praktijk niet aansluiten bij uw hulpvraag/klachten of u wenst niet verder te gaan na het intakegesprek, dan zal samen met u worden gekeken naar een alternatief.

 

 

Invullen van vragenlijsten  

 

De psycholoog zal u tijdens de diagnostiek en behandeling vragen om een of meerdere vragenlijsten in te vullen om uw klachten (verder) in kaart te brengen en de voortgang van de behandeling te monitoren.

We willen graag weten en meten hoe effectief de therapie is: of u tevreden bent over het therapeutische contact en over het verloop van de therapie en of uw klachten daadwerkelijk verminderen. Om dit te meten worden verschillende vragenlijsten gebruikt. De meting (het invullen van vragenlijsten) wordt in vaktermen ROM genoemd, een afkorting van Routine Outcome Monitoring.

U vult de ROM-vragenlijst(en) in ieder geval aan het begin en aan het einde van uw behandeling in. Bij een langdurende behandeling kan het zijn dat uw behandelaar u vraagt om de vragenlijsten om de drie maanden in te vullen. Uw behandelaar bespreekt de resultaten van de ingevulde vragenlijsten met u.

U bent niet verplicht om de vragenlijsten in te vullen. Uw behandelaar vraagt u daarom vooraf om medewerking en of uw gegevens gebruikt mogen worden. U kunt met uw behandelaar bespreken of u de vragenlijsten gaat invullen of niet. Meer informatie over het invullen van ROM-vragenlijsten vindt u hier.

 

Behandeling

 

Na de diagnostiek zal in overleg met u een behandelplan worden opgesteld. In het behandelplan worden de klachten, de hulpvraag, het doel van de behandeling beschreven en ook de behandelmethode benoemd. Praktische afspraken over de duur van de gesprekken, kosten en dergelijke zullen hier ook in benoemd worden. Op deze manier is het helder voor beide partijen waar we mee aan de slag gaan.

 

Afronding 

 

Aan het einde van de afgesproken aantal sessies zal de behandeling met u worden geëvalueerd (mede aan de hand van ingevulde vragenlijsten, zie hierboven) en zal de behandeling worden afgerond.

 

Meer informatie voor cliënten

 

Voor meer informatie over behandeling in de generalistische basis-ggz zie de folder van LVVP.