Klachtenregeling en geschillencommissie 

 

Als u klachten heeft, en u komt er in een gesprek met ons niet (naar tevredenheid) uit, kunt u zich wenden tot de NVGzP of de LVVP.

 

 

NVGzP

 

Psychologie- & Coachingspraktijk Cieraad is aangesloten bij de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP) . Meer informatie over deze klachtenregeling vindt u in de folder Klachtenregeling NVGzP

LVVP

 

Daarnaast is Psychologie- & Coachingspraktijk Cieraad aangesloten bij klachtenregeling en geschillencommissie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). De praktijk voldoet hiermee aan de strenge kwaliteitscriteria van deze beroepsvereniging en wordt daarom minimaal één keer per vijf jaar gevisiteerd. Indien u desondanks ontevreden bent over de door ons geleverde zorg, en u komt er in gesprek met ons niet uit, dan kunt u een beroep doen op de klachtenprocedure van de LVVP. Meer informatie kunt u vinden op de website van de LVVP 

 


Tuchtrecht

 

Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen ook onder het tuchtrecht. U kunt uw klacht daarom ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Ernstige overtredingen kunnen gemeld worden bij het regionaal tuchtcollege. Zie voor meer informatie de website van Tuchtcollege – Gezondheidszorg

Tuchtcollege Gezondheidszorg