Wanneer geen vergoeding? 

 

De behandeling van bepaalde problemen valt helaas niet binnen de zorgverzekeringswet en komt daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Onder meer relatietherapie, identiteitsproblemen, werkproblemen en aanpassingsstoornissen vallen onder niet-verzekerde zorg volgens de basisverzekering. Mogelijk valt het wel onder uw aanvullende verzekering, dus kijk uw polis er op na!

 

No-show

 

Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) moet u zelf betalen. De zorgverzekeraar vergoedt deze ‘no-show’ niet en vallen niet onder verzekerde zorg. De praktijk brengt hiervoor €50,- bij u persoonlijk in rekening. 

 

 

Kosten niet-verzekerde zorg

 

Wanneer u behandeling voor deze problemen wilt, en uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten niet, dan dient u de kosten hiervan zelf te betalen. Het tarief voor onverzekerde zorg (zogenoemd Overig Product, ovp) is in 2018 €101,03 per sessie, in 2019 €105,25 (NZa-tarief). Dit is totaal ongeveer een uur en naast de afspraak/sessie (directe tijd) ook inclusief de bijbehorende indirecte tijd, zoals het telefonische aanmeldingsgesprek, het verzenden van informatie over de praktijk, het aanleggen van het dossier en alle administratieve handelingen. Er is hiervoor geen verwijzing van de huisarts nodig. We maken dan vooraf heldere afspraken met u over de duur per consult, over de hoeveelheid directe en indirecte tijd en over het aantal consulten. U moet de factuur immers zelf betalen en krijgt deze achteraf niet vergoed.

 

 

Andere mogelijkheden 

 

Een andere mogelijkheid voor niet verzekerde zorg is mogelijk coaching. Hiervoor gelden iets andere regels, tarieven en vergoedingsmogelijkheden, zie “tarieven” onder Coaching of neem contact op om vrijblijvend (telefonisch) de mogelijkheden te bespreken en een afweging te maken.