Privacy-statement

 

Uw privacy is belangrijk voor Psychologie- & Coachingspraktijk Cieraad. Daarnaast zijn de regels en wetgeving rondom privacy in 2018 aangescherpt. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds mei 2018 iedere organisatie verplicht om een privacy-statement te hebben waarin staat hoe er met gegevens van klanten, patiënten en relaties wordt omgegaan. De privacy-statement van Psychologie- & Coachingspraktijk Cieraad vindt u hier.

 

Uw privacy – informatie voor cliënten

 

De privacy van cliënten is voor psychologen naast de AVG al veel langer geregeld via beroepscodes en het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is uitgebreider en strenger dan de AVG.  Meer informatie over alle onderwerpen die met uw privacy te maken heeft kunt u vinden in het document Uw privacy – informatie voor clienten.

 

 

Privacyverklaring 

 

Als vrijgevestigde praktijk in de geestelijke gezondheidszorg zijn wij verplicht behandelinformatie aan te leveren aan DBC-InformatieSysteem (DIS). DIS ontvangt en beheert alle informatie over DBC’s (diagnose behandel combinaties). Het bevat gegevens uit de basisregistratie van zorgaanbieders over wat zij aan zorg geleverd en gedeclareerd hebben. Indien u dit niet wilt, kunt u gebruik maken van een Privacyverklaring die door u en de behandeld psycholoog ingevuld en ondertekend moet worden. Daarnaast moet deze bij het declareren van de zorg ook worden meegestuurd naar de zorgverzekeraar. Voor meer informatie over uitgebreide informatie, zie de Beleidsregels van NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) voor de generalistische basis-ggz.

 

Intern privacybeleid

Naast een extern privacybeleid (voor cliënten o.a.) heeft Psychologie- & Coachingspraktijk Cieraad ook een intern privacy beleid. De praktijk voldoet hiermee aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Vragen over privacy-gerelateerde onderwerpen? 

 

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie over het privacybeleid van de praktijk nog vragen? Neem dan vooral contact op met de praktijk via contactgegevens.