Kosten en vergoedingsmogelijkheden 

De psychologische behandeling wordt vanuit de basisverzekering geheel of deels vergoed als deze onder de verzekerde zorg valt, met uitzondering van het eigen risico. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een vergoede psychische aandoening. Daarnaast is een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist noodzakelijk. De verwijsbrief moet geschreven zijn voordat het eerste gesprek plaats vindt. Klik hier voor de informatie die in de brief vermeld moet staan. De verwijsbrief geeft u af voor of tijdens het eerste gesprek (of wordt door de huisarts naar de praktijk verzonden).
Op grond van de verwijsbrief, het intakegesprek en diagnostiek wordt bepaald of uw probleem binnen de gbggz valt en welk traject geïndiceerd wordt (Kort, Middel of Intensief, zie pagina verzekerde zorg). Zo nodig verwijs ik u terug naar de huisarts voor een andere vorm van hulpverlening. Mocht de zorg niet in aanmerking komen voor vergoeding, zie pagina onverzekerde zorg.

Contractvrij werken

De praktijk heeft ook voor 2020 geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars, maar desalniettemin komt psychologische hulpverlening in aanmerking voor (gedeeltelijke of volledige) vergoeding. Elke verzekering heeft andere regelingen betreffende vergoeding als u voor hulp kiest van een ongecontracteerde psycholoog. Op de site van uw verzekeraar staat hoeveel deze vergoedt aan ongecontracteerde psychologen. Heeft u een zuivere restitutiepolis dan wordt de hulp voor 100% vergoed, bij natura polissen ligt het percentage lager en vaak tussen de 60-85%. De nota die u ter declaratie aan de verzekering op stuurt krijgt u pas aan het einde van de behandeling.

Uiteraard staat de vergoeding door uw zorgverzekering los van uw eigen risico. Laat u zich goed informeren door uw zorgverzekeraar om onaangename verrassingen te voorkomen. Op de site van de Contractvrije Psycholoog vindt u hoeveel procent per polis wordt vergoed in 2020. Aan deze overzichten kunnen geen rechten worden ontleend. Kijkt u voor de zekerheid ook op de site van uw eigen zorgverzekeraar. Mocht u telefonisch contact op willen nemen: de medewerkers zijn niet altijd op de hoogte van de juiste gegevens en verstrekken u mogelijk verkeerde informatie. Zoals bijvoorbeeld dat de hulp van ongecontracteerde GZ-psychologen niet wordt vergoed waarna u wordt aangeraden om een psycholoog te kiezen waarmee de verzekering wel een contract heeft. Dit is onjuist! De behandeling wordt vanuit resitutie- of naturapolis vaak 70-100% vergoed en u mag zelf uw zorgverlener kiezen. Vraag uw behandelaar naar de voorwaarden. De parktijk informeert u tijdens het eerste gesprek ook over de kosten van de behandeling en kan de hoogte van uw vergoeding (ten op zichte van het NZa tarief) uit de basisverzekering voor niet-gecontracteerde zorg voor u opzoeken (via Eiswijzer).

Zie voor uitgebreide informatie de website van de LVVP. onder “vergoeding van uw behandeling bij een vrijgevestigd ggz-aanbieder”.

Eigen risico

Bij iedere psychologische behandeling die u (deels) wilt laten vergoeden door de zorgverzekeraar, brengt uw zorgverzekeraar het wettelijke eigen risico van minimaal € 385 bij u in rekening. Iedereen in Nederland heeft dit jaarlijkse “eigen risico”. Het wettelijke minimum eigen risico voor 2019 en 2020 is €385 per jaar. Dat betekent dat de eerste 385 euro die u over 2019 of 2020 “claimt” bij uw verzekeraar niet vergoed krijgt. Indien u er voor gekozen hebt om vrijwilliger een hoger eigen risico te nemen, dan kan dit bedrag uiteraard hoger uitpakken. In beginsel valt alle zorg uit het basispakket onder het eigen risico. Uitzonderingen hierop zijn o.a. verloskundige zorg en huisartsenzorg. Hiervoor geldt geen eigen risico. Er geldt ook geen eigen risico voor zorg die vergoed wordt vanuit een aanvullende verzekering. Zie voor meer informatie de website van Zorgwijzer

Belangrijk: het eigen risico betreft niet altijd het jaar waarin de behandeling plaats vindt. Als u bijvoorbeeld op 5 februari 2018 begint met therapie bij een psycholoog, dan vallen alle gesprekken van 5 februari 2018 tot 5 februari 2019 administratief geheel onder 2018. Bij een therapie van 5 februari 2018 tot 20 januari 2019 is er dus alleen sprake van een eigen risico voor 2018; niet voor 2019. Pas vanaf 6 februari 2019 zou het eigen risico van 2019 in beeld komen.