Wanneer vergoeding door verzekeraar?

Ondanks dat de praktijk geen contracten heeft met zorgverzekeraars (zie Kosten/vergoeding (contractvrij werken)), komt de geleverde zorg in aanmerking voor vergoeding indien het aan aantal voorwaarden voldoet. De vergoeding verloopt niet rechtstreeks via de zorgverzekering maar u dient zelf de factuur in te dienen bij de zorgverzekeraar voor (gedeeltelijke) vergoeding.

De hoogte van de vergoeding (tussen de 60%-100% van het hieronder gepubliceerde NZa tarief) hangt af van de soort polis (natura of restitutie) en een eventuele aanvullende verzekering. Heeft u een restitutiepolis, dan wordt meestal 100% vergoed.

Om voor vergoeding door uw zorgverzekering in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist noodzakelijk. Deze moet geschreven zijn voordat het eerste gesprek plaats vindt. Klik hier voor de informatie die in de brief vermeld moet staan. De verwijsbrief geeft u af voor of tijdens het eerste gesprek. De huisarts (of specialist) kan ook rechtstreeks via ZorgDomein verwijzen.

Op grond van de verwijsbrief, het intakegesprek en diagnostiek wordt bepaald of uw probleem binnen de gbggz valt (indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, onder andere of er sprake is van een psychische stoornis) en welk traject geïndiceerd wordt (Kort, Middel of Intensief). Zo nodig verwijs ik u door naar of terug naar de huisarts voor een andere vorm van hulpverlening.

Tarieven voor 2020

Er worden binnen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) vier verschillende zorgproducten vergoed volgens de vastgestelde tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zie de onderstaande tabel. Deze producten variëren van licht tot intensief en daarbij geldt niet het aantal sessies dat u afneemt, maar het aantal minuten zorg, waar u, op grond van uw probleem, recht op hebt. Het aantal minuten wat maximaal vergoed wordt is het totaal van alle directe tijd (behandelcontact, face to face, email, of telefonisch contact) en indirecte tijd (het aantal minuten dat de behandelaar voor u bezig is met administratie, brieven schrijven etc.) die de behandelaar aan de behandeling besteedt. De verzekeraar vergoedt het totaal aantal minuten dat is besteed, pas achteraf, na afsluiting van de behandeling.

Soort zorgproduct (max aantal min.)Tarief
Kort (294)€ 503,47
Middel (495)€ 853,38
Intensief (750)€ 1.383,65
Chronisch (753)€ 1.330,98
Onvolledig behandeltraject (120)€ 219,78
OVP (niet-verzekerde zorg) (75)€ 110,27
Tarieven per zorgproduct (2020)

Deze bedragen worden, afhankelijk van uw soort polis (natura of restitutie) geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar, onder aftrek van uw eigen risico. Uw zorgverzekeraar brengt het eigen risico -of wat er nog van resteert door andere behandelingen- bij u in rekening.