Wet- en regelgeving

Als (gezondheidszorg)psycholoog werken we binnen de kaders van de bestaande wet- en regelgeving, die voor het uitoefenen van ons beroep van toepassing zijn. De belangrijkste wetten en regelgeving die van toepassing zijn:

* de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)

* de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst)

* de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) – zie onder privacybeleid

* de Wkkgz (Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorgsector) – zie klachtenregeling

* de WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg)

* de Beroepscode voor psychologen

* het tuchtrecht

meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

* identificatieplicht: de praktijk moet vaststellen dat u de juiste persoon bent, dus vraagt bij aanvang om identificatie, maar mag hier geen kopie van maken

* Regeling publicatie wachttijden –  zie Actuele wachttijden

* de Wet Meldplicht Datalekken

 

KwaliteitsbeleidKwaliteitsbeleid van Psychologie- & Coachingspraktijk Cieraad

 

Psychologie- & Coachingspraktijk Cieraad werkt op basis van een kwaliteitsstatuut dat branche-, beroeps- en patiëntenorganisaties, waaronder de LVVP, hebben ontwikkeld. Sinds 2017 zijn alle ggz-professionals verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben waarin is beschreven hoe men de praktijk heeft georganiseerd en hoe men is ingebed in een professioneel netwerk. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet hierop toe. Psychologie- & Coachingspraktijk Cieraad heeft een kwaliteitstatuut wat ter inzage ligt in de praktijk.

Zie voor meer informatie Kwaliteitsbeleid

Privacybeleid Privacybeleid

 

Uw privacy is van belang voor Psychologie- & Coachingspraktijk Cieraad. Zie voor meer informatie ons Privacybeleid met privacy-statement, informatie voor cliënten over privacy en de privacy verklaring.

 

 

Klachtenregeling Klachtenregeling Psychologie- & Coachingspraktijk Cieraad

 

Sinds 1 januari 2017 is de klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Iedere vrijgegevestige (gezondheidszorg)psycholoog moet sindsdien over een klachtenregeling en geschillencommissie beschikken. In het geval u klachten heeft en u er in gesprek met de behandelaar er niet uitkomt, zie voor meer informatie de Klachtenregeling.